NEWS
Home / News
Svenskt Näringsliv: Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning

IVA har presenterat en ny FoU-barometer. Den visar på en skriande kompetensbrist bland svenska forskningsföretag. Fyra av tio företag uppger […]

2020-03-05
Arbetsförmedlingen: Fortsatt stor kompetensbrist fem år framåt

Om ingenting görs fortsätter bristen vara stor på pedagoger, sjuksköterskor och IT-specialister. Journalister och banktjänstemän får däremot en tuffare arbetsmarknad. […]

2020-03-03
Inflyttningslots.se byter namn och grafisk profil till Terminal 5.

Inflyttningslots.se som startade 2009 byter nu namn och grafisk profil.

2020-03-01