Evenemang för nätverksbyggande

Vi ordnar regelbundet evenemang i olika städer i hela Sverige för att stötta individer och familjer som nyligen flyttat till Sverige i jobbsyfte att lättare få kontakt med lokalbefolkningen och andra inflyttade.

Naturligtvis strävar vi efter att stötta till att knyta meningsfulla kontakter på kort sikt, men det slutliga målet är att stötta i att börja bygga ett nätverk, slå rötter och planera en framtid på sin nya ort i sitt nya land.

Vårt koncept heter ”LocalExpat”. Kontakta oss för mer information.