Finansiella tjänster

Vi erbjuder en rad finansiella tjänster för din kandidat och dennes familj, beroende på deras specifika behov.

Vi kan ge råd om inledande steg att ta, så som att öppna bankkonton och överföra utländsk valuta. Vi erbjuder också expertråd om viktiga frågor som kandidatens skatt-, pensions- och socialförsäkringsskyldighet. Vi ser till att allt förklaras tydligt för att slippa förvirring.

Områden som vi kan hjälpa till inom inkluderar skattedeklarationer, expertskatt, SINK-ansökningar (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), pensionsfrågor, granskning av internationella pensionslösningar med mera.

Klicka här för att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss via Zoom.