Levnadskostnadsberäkningar

Svenska löner kan ibland uppfattas som låga, vilket leder till svårigheter under förhandlingar. Men på grund av annorlunda skattesystem och månadskostnader som kan skilja sig kraftigt från de i din kandidats hemland kan hen behöva anpassa sina löneförväntningar. Det är där levnadskostnadsberäkningar kommer in i bilden, då de hjälper kandidaten att jämföra ”äpplen med äpplen” istället för ”äpplen med päron”.

Tänk på en levnadskostnadsberäkning som ett mer omfattande, professionellt ”Big Mac Index” där all relevant information är viktad. Den inkluderar inkomster, antal barn, kostnader som kandidaten och dennes familjemedlemmar bär med sig från sitt hemland, bostadskostnader, fordonskostnader och andra kostnader (mat, barnomsorg, kläder, hygien, hälsovård, sport, fritid, hobbyer, underhållning , kollektivtrafik, försäkringar, förbrukningsvaror, hushållsapparater, TV, internet med mera).

Jämförelser av levnadskostnader kan göra dina villkorsförhandlingar mer givande. De låter din kandidat uppskatta hur långt en föreslagen lön kan räcka i Sverige, så att de kan fatta ett mer rättvist beslut.

Klicka här för att boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med oss via Zoom.