Språktest införs inom äldreomsorgen

Argumenten har varit många och debatten väldigt lång men nu står det klart att språktest införs inom äldreomsorgen i Göteborgs stad. Bakgrunden till denna långdragna debatt är att det påvisades att det fanns bristande språkkunskaper inom omsorgen. Detta ville man ju så klart ändra på men frågan blev då ”hur löser vi det?”.

Å ena sidan hävdar man att språktest kommer att bidra till en ökad språkinlärning och på så vis en ökad integration. A andra sidan hävdar man att man inte kan bevisa att språktest främjar språkinlärning. Snarare att man kanske missar att fånga upp talanger då språktesten kan vara missvisande i vissa aspekter.

Däremot är man överens om att ökade språkkunskaper kan öka integrationen och att målet är att så många som möjligt ska prata svenska. Hur kommer vi dit?

Vad man kan se är att allt fler regioner och kommuner introducerar språktest i relation till anställning och speciellt inom skola -och omsorg. Är detta rätt väg att gå är svårt att avgöra men som företag kan man även påverka sin egen situation.

Vi på Terminal 5 hjälper företag att flytta in och integrera sin utländska expertkompetens i den svenska kulturen och organisationen vilket förenklar processen att flytta till och bosätta sig på den nya orten.
Vår omfattande svit av lösningar täcker allt du behöver under varje steg i flyttprocessen, från till exempel undervisning till att hjälpa till med allt praktiskt det innebär att flytta till ett annat land.

Vi har en grundutbildning i yrkessvenska som vi erbjuder företag och dess utländska expertkompetens samt deras eventuella familjer. Att känna sig inkluderad, förstå varandras affärskulturer och till viss del tala samma språk är förutsättningar för att medarbetaren, med eventuell familj, ska vilja stanna länge hos dig som arbetsgivare.

Läs mer om vår språkutbildning på länken: https://terminal5.nu/sv/sprakutbildning/