Illegal arbetskraft upptäckta i polisrazzia

Tråkigt att detta förekommer 2023. Ibland kan det dock helt enkelt bero på okunskap hos arbetsgivaren. Vill du som arbetsgivare säkerställa att det inte händer hos dig? Kontakta oss på Terminal 5 (terminal5.nu) för att säkerställa att befintlig och blivande personal uppfyller kraven för att få arbeta i Sverige.

”Polisen tillsammans med flera andra har genomfört kontroller på arbetsplatser i Luleå, Boden och Piteå. Ett antal personer som saknade tillstånd att arbeta i Sverige upptäcktes och arbetsgivarna riskerar sanktionsavgifter.”

 

Källa: https://kuriren.nu/nyheter/lulea/artikel/illegal-arbetskraft-upptackta-i-polisrazzia/jp3zxp7l