Inflyttningslots.se byter namn och grafisk profil till Terminal 5.

Inflyttningslots.se som startade 2009 byter nu namn till det mer internationellt gångbara Terminal 5 och uppdaterar samtidigt sin grafiska profil.