Migrationsverkets nya krav på passkontroll får stora konsekvenser

Migrationsverkets nya krav på passkontroll som infördes i slutet av förra året har redan fått stora konsekvenser för tusentals sökande från viseringsfria länder som varje år ansöker om uppehållstillstånd att arbeta eller studera i Sverige. Konsekvenserna av de nya reglerna blir också allvarliga för företagen som ska anställa då de innebär ännu längre ansökningsprocesser för arbetstillstånd.  Det visar en ny undersökning som TechSverige har gjort riktad till ett urval utlandsmyndigheter, för att kartlägga hur de nya reglerna påverkar rekryteringen av medarbetare från utlandet.

Migrationsministern Maria Malmer Stenergard aviserar i dag att hon vill vidta åtgärder för att underlätta för sökande från viseringsfria länder att ta sig till Sverige (https://www.linkedin.com/posts/maria-malmer-stenergard-50b3995_tillbringade-f%C3%B6rmiddagen-p%C3%A5-kth-f%C3%B6r-att-tillsammans-activity-7033773578080653313-g-Mb/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop)

– För medborgare i länder som Sverige och EU har avtal om visumfrihet med och som har biometriska pass, är en rättssäker id-kontroll redan möjlig. Migrationsverket borde kunna ge ett förhandsbesked om beslut i ärendet innan inresa till Sverige. Då borde det räcka med att visa upp sitt pass vid ankomsten till Sverige. Det kontrolleras då av gränspolisen som har all den kompetens som krävs för att styrka äktheten, en sista och logisk identitetskontroll som sedan gör att uppehållstillståndet får laga kraft, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige.

 

Källa: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7033839118220468224/