Terminal 5 ska säkra kompetens med språkutbildning

LULEÅ 08 februari 2023 kl 13:00

Terminal 5 samarbetar med Luleå Näringsliv om språkutbildningar i svenska för att bidra till kompetensförsörjningen i Luleå.

Företaget Terminal 5 har fått i uppdrag av organisationen Luleå Näringsliv och dess 300 medlemsföretag att genomföra en språkutbildning i svenska för anställda i medlemsföretagen som inte har svenska som förstaspråk. På så sätt vill företagen förbättra sina arbetsgivarvarumärken och ge medarbetarna bättre förutsättningar för att trivas och stanna i Luleå.

I denna första omgång har målgruppen varit akademiker från sju lokala företag där vissa av dessa är mindre och lokala samt vissa en del av större internationella koncerner men med lokal närvaro i Luleå. Deltagarna i denna första omgång i Luleå kommer inflyttande från länder så som Egypten, Ungern, Kina, Spanien, Montenegro, Sri Lanka, Indien, England, Turkiet, Syrien, och Irak för direkt anställning hos dessa lokala arbetsgivare, säger Peder Hansson, vd för Terminal 5 Relocation, som har huvudkontor i Luleå.

Efter att medlemsföretag uttryckt önskemål om språkutbildning samlade Luleå Näringsliv en referensgrupp för att sammanställa behovet. Terminal 5 var den leverantör som enligt referensgruppen hade bäst erfarenhet av inflyttande kompetens i kombination med ett upplägg av utbildningen som både innehöll språkutbildning, relocationstöd, svensk affärskultur och nätverksbyggande.

– Flera av våra medlemsföretag arbetar redan idag med att rekrytera internationellt och företagen upplevs attraktiva på en internationell marknad. För att internationella rekryteringar ska bli långsiktiga behövs ett aktivt arbete både av arbetsgivare och samhälle, säger Camilla Sehlin, vd för Luleå Näringsliv.

Terminal 5 har sedan 2009 stöttat arbetsgivare i hela Sverige med inflyttningsfrågor, som arbetstillstånd, språkutbildningar, sysselsättning till medföljande, skaffa boende och andra saker som underlättar för nya inflyttade medarbetare. Terminal 5 stöttade under 2022 cirka 250 uppdragsgivare på 67 orter i Sverige.

 

Källa: https://affarerinorr.se/nyheter/2023/februari/terminal-ska-sakra-kompetens-med-sprakutbildning/