Uppdaterad information angående Ukrainska medborgare

Sverige 2022-02-24

På grund av dagens händelser i Ukraina måste vi tyvärr meddela att vi inte kan garantera våra normala handläggningstider gällande arbetstillstånd och relocationtjänster för Ukrainska medborgare som vill komma och arbeta i Sverige.

Vi hoppas på en snar lösning på rådande konflikt och våra tankar är hos det Ukrainska folket.

För frågor runt ovanstående är du välkommen att kontakta oss.

Peder Hansson, vd
Terminal 5 Relocation & Work-visa services

Sweden February 24, 2022

Due to today’s events in Ukraine, we unfortunately have to announce that we can not guarantee our normal processing times regarding work permits and relocation services for Ukrainian citizens who want to come and work in Sweden.

We hope for a quick solution to the current conflict and our thoughts are with the Ukrainian people.

For questions about the above, you are welcome to contact us.

Peder Hansson, CEO
Terminal 5 Relocation & Work-visa services