Regelbunden uppföljning

Att attrahera och skriva kontrakt med din begåvade kandidat var en framgång, men nu är det dags att se till att du kan räkna med deras bidrag i många år framöver. För att öka sannolikheten för att den nyanställde och dennes familj stannar och njuter av den nya platsen rekommenderar vi vårt program för ett ”uppföljningsår”.

Så här fungerar det: vi checkar in med familjen varje månad i tolv månader, svarar på frågor som har uppstått och ger hjälp. Men mellan dessa månadsincheckningar gör vi oss också ständigt tillgängliga som vänner för att svara på frågor och ge välbehövligt stöd.