Svenskt Näringsliv: Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning

Svenskt Näringsliv: Allvarlig kompetensbrist hotar svensk forskning

IVA har presenterat en ny FoU-barometer. Den visar på en skriande kompetensbrist bland svenska forskningsföretag. Fyra av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att få tag på forskande personal, enligt undersökningen.

Läs mer på: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/forskning/allvarlig-kompetensbrist-hotar-svensk-forskning_744475.html

Have any questions?

Use the chat function in the right lower corner of the screen or click here to send us a question.