Vi gör dig som arbetsgivare redo att anställa utländska medarbetare till Sverige – ”GoOutside”

Allt fler arbetsgivare har svårt att tillgodose sitt kompetensbehov på den svenska kandidatmarknaden. En alternativ lösning är att anställa internationella medarbetare som flyttar till verksamhetsorten i Sverige. En lösning som både kan bidra till den enskilda arbetsgivarens, men också hela Sveriges, utveckling och tillväxt.

Terminal 5 har sedan 2009 mött många arbetsgivare som vill växa med utländska medarbetare men som inte kan eller vill ta ansvar för hela eller delar av den processen på egen hand. Ett arbete som påverkar arbetssätt, rekrytering, arbetsplatskultur, personal och ledarskap. Arbetet inkluderar också kontakt med myndigheter, juridik, praktiska frågor och arrangemang inför flytten för såväl arbetsgivare och arbetstagare som medflyttande anhöriga.

Terminal 5 har därför skapat ett paket som heter ”GoOutside” som gör dig som arbetsgivare redo att anställa utländska medarbetare – från utbildningar och anpassning av processer till arbetsrätts- och arbetstillståndsjuridiskt stöd.

Detta paket kan också fungera som ett underlag för att certifiera er som arbetsgivare som en ”Great employer for English speakers”. Läs mer om denna certifiering och alla  fördelar genom att klicka här.

Det här paketet erbjuder vi till företag som vill:
  • – Rekrytera medarbetare från andra länder till Sverige.
  • – Arbeta aktivt med att stärka sin kompetensförsörjning och konkurrenskraft.
    • – Det kan gälla din egna verksamhet, i en rekryterande operativ roll eller i din roll som aktiv ägare/investerare.

 

Är ni ett näringslivsbolag eller företagskluster?

Som partner till Terminal 5 kan ni erbjuda era medlemmar vår specialistkompetens för att de ska lyckas med sina kommande utlandsrekryteringar. Vi levererar ett paket för medlemsföretagen som både inkluderar gemensam utbildning samt individuell handledning och anpassning av arbetsgivarspecifikt material och processer.

Vad ingår i paketet?

Tillsammans rustar vi er som arbetsgivare för att anställa utländska medarbetare och stärker arbetsgivarerbjudandet på en internationell marknad. Vi gör bland annat en behovsanalys och en åtgärdsplan som beskriver hur ni ska gå tillväga. Paketet innehåller utbildningar, workshops, praktiskt arbete och anpassningar av processer. Vi ser till att förändringarna som den nya kompetensförsörjningsstrategin medför är förankrad hos din befintliga personal, i arbetsmiljön och i ledarskapet. Vi guidar dig genom regelverk för att anställa personer från inom och utanför EU. Till exempel hur det fungerar med arbetsrätt, skatteregler och arbetsgivaravgifter.

Boka ett möte med oss för att veta mer

Är du nyfiken på hur Terminal 5 kan stötta dig som arbetsgivare? Boka ett möte med oss så berättar vi gärna mer om det här paketet. Om du inte skulle vara nöjd med vår insats garanterar vi dig villkorslöst pengarna tillbaka. Vi ser fram emot att träffa dig!